• tychy1.jpg
  • tychy2.jpg
  • tychy3.jpg

Kalendarz imprez

  • 24.09.2017 - Tyski Jarmark Staroci i Rzeczy Używanych
  • 27.08.2017 - Tyski Jarmark Staroci i Rzeczy Używanych
  • 26.08.2017 - Tyskie Targi Śniadaniowe
  • 30.07.2017 - Tyski Jarmark Staroci i Rzeczy Używanych
  • 22.07.2017 - Tyskie Targi Śniadaniowe

Czytaj więcej: Kalendarz imprez 

Umowa na przebudowę DK44 w Tychach podpisana

Eurovia Polska S.A. przebuduje ponad 2,5-kilometrowy odcinek DK-44 w Tychach na fragmencie od węzła Wartogłowiec do ulicy Turyńskiej.

 Dziś, 2 października, w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach podpisano umowę z generalnym wykonawcą jednej z największych drogowych inwestycji w mieście w ciągu ostatnich lat

Umowę ze strony miasta podpisał Wojciech Łyko – Dyrektor MZUiM w Tychach, a ze strony generalnego wykonawcy Arkadiusz Kierkowicz Wiceprezes Zarządu Eurovia Polska SA Dyrektor Regionu Południe oraz Grzegorz Bukowski Dyrektor oddziału Mysłowice. Wartość kontraktu to 90 mln. zł.

 Eurovia ma teraz miesiąc na przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac, jednak wiadomo już, że jeszcze w październiku rozpocznie się szczegółowa inwentaryzacja terenu budowy. Kolejny etap, to prace przygotowawcze takie jak wytyczenie trasy, wyburzanie budynków czy karczowanie. Roboty te nie będą powodowały poważniejszych utrudnień w ruchu.

 - Mówimy raczej o chwilowych i miejscowych zawężeniach jezdni – tłumaczy Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Pierwszych poważniejszych utrudnień związanych z inwestycją można spodziewać się w drugiej połowie listopada. Wówczas ruszy przebudowa kolidujących z projektem sieci.

Czytaj więcej: Umowa na przebudowę DK44 w Tychach podpisana

Tychy wybudują Dom Pomoc Społecznej

28 września br.  Arcybiskup Wiktor Skworc i Andrzej Dziuba prezydent Tychów podpisali w Tychach umowę  notarialną  dotyczącą nabycia od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego nieruchomości położonej w Kobiórze na terenie o łącznej powierzchni 31 169 m2. Gmina nabyła te nieruchomość za kwotę 9 610 000 zł. i chce, by w tym miejscu powstał Dom Pomocy Społecznej.

 -  W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy list intencyjny w tej sprawie, cieszę się, że w ciągu kilku miesięcy udało się załatwić wszystkie formalności i dziś możemy rozpocząć realizację naszych planów. Niezwłocznie przystępujemy do pracy. W Tychach brakuje miejsc dla osób wymagających opieki.   Już teraz znaczna część osób starszych, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogą sprostać trudom życia codziennego jest lokowana w innych miastach na terenie naszego województwa. Mamy świadomość, że w starzejącym się społeczeństwie potrzeby będą jeszcze większe, a zapotrzebowanie na zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i chorym będzie rosło - mówi Andrzej Dziuba - prezydent Tychów.

W nowym Domu Pomocy Społecznej znajdzie się miejsce dla co najmniej 80 osób.

 - Jestem zadowolony, że teren ten przeszedł w ręce tyskiego samorządu,  życzę, by Dom Pomocy, który na nim powstanie długo służył mieszkańcom miasta – mówił po podpisaniu aktu notarialnego Arcybiskup Wiktor Skworc.

Czytaj więcej:   Tychy wybudują Dom Pomoc Społecznej 

Urzędnicy z Tychów odznaczeni

Daria Szczepańska z-ca prezydenta Tychów, Urszula Dryka Skarbnik Miasta i Sylwia Uchnast - Gara z wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy odebrały w poniedziałek (25.09) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odznaczenia państwowe za zasługi w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności  kulturalnej oraz pracy zawodowej.

 Odznaczenia państwowe – złote i srebrne Medale za Długoletnią Służbę - w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

To ogromny zaszczyt, że w imieniu prezydenta RP mogę wręczyć ordery, medale, wyróżnienia akty najwyższego uznania za Państwa pracę, oddanie, zaangażowanie, rolę w życiu społeczno-gospodarczym regionu i Polski – mówił podczas uroczystości wojewoda Jarosław Wieczorek.

Daria Szczepańska otrzymała srebrny, a Urszula Dryka i Sylwia Uchnast – Gara - złoty medal. Oprócz tyskich urzędników złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowano także pracowników Urzędu Miasta w Katowicach, Urzędu Miasta w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Urzędu Miasta w Tychach, Urzędu Gminy w Chybiu, Goczałkowicach-Zdroju, Godowie, Psarach, pracownicy Biblioteki Miejskiej w Sosnowcu oraz Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skoczowie, Izby Rzemieślniczej w Katowicach oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Katowicach. W sumie 53 osoby.

Czytaj więcej: Urzędnicy z Tychów odznaczeni

38 nowych mieszkań powstanie w Tychach

Rozpoczęła się budowa obiektu przy ulicy Barona, w którym znajdzie się 38 nowych lokali mieszkalnych, każdy o powierzchni od 35 do 63 metrów kwadratowych. Wszystko ma być gotowe za rok – na koniec września 2018 roku planowane jest zakończenie inwestycji i udostępnienie lokali mieszkańcom.

W sumie w budynku o łącznej powierzchni  ponad 1855 m kwadratowych zamieszka 38 rodzin.

- Będą to lokale komunalne przeznaczone dla osób spełniających warunki wynikające z uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy. Jednym z warunków jest kryterium dochodowe, w tym przypadku wyższe niż przy standardowych mieszkaniach komunalnych: średni dochód na 1 członka rodziny w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę rozpatrywania wniosku nie może przekroczyć 350 % najniższej emerytury (czyli 3500 tysiąca złotych), a w gospodarstwie wieloosobowym - 260% najniższej emerytury (2600 złotych) - mówi Hanna Skoczylas – naczelnik wydziału Gospodarki Lokalowej UM Tychy.

Warunki te spełnia 116 rodzin spośród 691, które złożyły wnioski o przydział mieszkania i czekają na ich rozpatrzenie przez Komisję Mieszkaniową. 

Mieszkania są dwu i trzypokojowe z łazienką z pełnym węzłem sanitarnym i kuchnią.

Czytaj więcej: 38 nowych mieszkań powstanie w Tychach