Przejdź do treści

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany na dwuletnią kadencję. Obecny zarząd został wybrany na Walnym Zebraniu Członków w 2021 roku.

Do zadań zarządu należy m.in. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz , kierowanie jego bieżącą działalnością oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

Skład Zarządu :
Sławomir Sobociński – prezes
Krystyna Leszczyńska – sekretarz
Krzysztof Setlak – skarbnik
Igor Śmietański
Barbara Konieczna
Jerzy Chaberko
Michał Walczak