Przejdź do treści

Miasto Tychy ze znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

  W III edycji konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej miasto Tychy w kategorii: „społecznie odpowiedzialny samorząd” znalazło się w grupie 13 polskich miast, którym przyznano znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

  Laureatami konkursu w kategorii „społecznie odpowiedzialny samorząd” zostały Miasto Gorlice, Powiat Łęczyński oraz Gmina Zbójno. Samorządy którym przyznano certyfikaty to oprócz Tychów: Częstochowa, Rybnik, Gliwice, Łomża, Wałbrzych, Czersk, Sosnowiec, Unisław, Iwanowice, Olsztynek, Sędziszów, Przemęt oraz powiat Święcki.

  W formularzu konkursowym każda z gmin musiała odpowiedzieć na pytania dot. m.in. kondycji sektora ekonomii społecznej w mieście, działań w ramach budżetu obywatelskiego oraz zamówień publicznych z zastosowaniem klauzur społecznych.

  – Tychy od wielu lat wspierają działalność z zakresu ekonomii społecznej. Z powodzeniem działa u nas Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez fundację Internationaler Bund Polska oraz Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Caritas. Ponadto, na co dzień, ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, którym kieruje Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych. 

  W ciągu  roku miasto wspiera i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach m.in. NGO Cafe (spotkaniach dla tyskich podmiotów ekonomii społecznej, służące ich sieciowaniu i rozwojowi w kierunku ekonomizacji) oraz w śniadaniach biznesowych (spotkaniach dla tyskich przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów z ich otoczenia, spotkaniach poświęconych promocji PES i ich usług w lokalnym środowisku).

  Od 2018 roku, urząd miasta zleca realizację zadania publicznego pod nazwą „Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. To konferencja połączona z targami podmiotów ekonomii społecznej.

  – Podczas tych konferencji tematami przewodnimi są m.in. społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, oraz współpraca JST z ES, a celem konferencji jest promocja sektora ES,  produktów i usług oraz współpracy międzysektorowej. Pomimo, tego iż jest to zadanie zlecone, miasto Tychy aktywnie pomaga i współorganizuje wydarzenie. Aktualnie jesteśmy na etapie prowadzenia ustaleń i zmian formuły ze względu na epidemię. Liczymy na równie udaną współpracę, ponieważ na to wydarzenie co roku zapraszani są przedstawiciele 3 sektorów – mówi Iwona Bińkowskanaczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w UM Tychy.

  Realizatorem konferencji jest od dwóch lat Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.

  W Tychach od 2015 roku realizowany jest także Budżet Obywatelski. W ramach wszystkich edycji BO

  odbywają się spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne i warsztaty.  Mieszkańcy miasta każdego roku mają do wydania w ramach tego projektu 5 milionów złotych.

  Od 2018 roku działa Młodzieżowy Budżet Obywatelski, realizowany w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie każdej szkoły mają możliwość na swój projekt uzyskać dofinansowanie w kwocie do 10 tys. zł. W ramach tyskiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku zrealizowano 9 bardzo ciekawych projektów. Z inicjatywy młodzieży powstały m.in. miejsca relaksu i wypoczynku, zakupiono gry planszowe, doposażono siłownie i kawiarenki. Kwota wydzielona z budżetu miasta Tychy na rok 2019 wynosiła 90 tysięcy złotych i została podzielona w równych częściach (tj. po 10 tys. zł) pomiędzy szkoły ponadpodstawowe.