Przejdź do treści

Urszula Polubiec

  Urszula Polubiec
  Kandydatka do Rady Miasta Tychy
  Okręg nr 3

  Jestem od kilku lat działaczką społeczną w środowisku senioralnym. Rozpoznaję problemy tych osób, uczę się a przede wszystkim rozmawiam, słucham, zachęcam i przekonuję.

  Wszystko zaczęło się, kiedy po 37 latach pracy zawodowej w spółce Fiat ‘a przeszłam na emeryturę.
  Od 4 lat jestem przewodniczącą tyskiej rady seniorów, powołanej przez samorząd miasta Tychy, z funkcją doradczą, konsultacyjną i inicjującą wnioski do prezydenta miasta na rzecz i w imieniu seniorów.

  Wnioski te, są istotne dla egzystencji seniorów – tych aktywnych, ale też tych nieaktywnych, niesamodzielnych.

  Działalność społeczna stała się częścią mojego życia. Sprawiła też, iż jestem osobą wrażliwą na kwestie społeczne. Potrafiącą współpracować z różnymi środowiskami, nastawioną na dialog i wspólne wypracowywanie rozwiązań.

  Budowanie dobrych relacji społecznych, również w kontekście wieku, jest istotne z dwóch powodów zmniejsza skalę wykluczenia społecznego i gwarantuję dobrą przyszłość nam wszystkim, gdy będziemy seniorami. Pragnę zmieniać stereotypowy wizerunek osób starszych. W mieście, w którym około 23% stanowią seniorzy, czyli osoby 60+, musimy mieć „głos” …

  W imieniu obecnych i przyszłych seniorów – Urszula Polubiec 3/3

  Materiał sfinansowany przez KW Inicjatywa Tyska