Przejdź do treści

Umowa na budowę Parku Wodnego w Tychach podpisana

  Dziś – 22 grudnia w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. podpisano umowę na z generalnym wykonawcą – firmą Mostostal Warszawa S.A. na budowę Parku Wodnego w Tychach. Obiekt za 93 mln 180 tys. zł netto ma być gotowy w pierwszej połowie 2017 roku.

   

   Tyski Park Wodny powstanie przy ul. Sikorskiego, w pobliżu Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany i będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosić będzie 16 000 m2. Powierzchnia luster wody zajmie ok. 1 700 m2, z czego 400 m2 stanowić będą niecki zewnętrzne. W obiekcie znajdzie się kompleks basenów sportowych z ruchomym dnem, strefa fitness, siłowni i wellness, dwupoziomowa przestrzeń rekreacyjna, unikatowe zjeżdżalnie m.in. rodzinna zjeżdżalnia pontonowa, strefa saun wewnętrznych,symulator surfingu i coś, czego w Polsce jeszcze nie było – zjeżdżalnię Aqualoop. Będzie w nim można zażyć kąpieli także w …piwie. Ale to tylko część niespodzianek, jakie będą czekały na odwiedzających.

   

  Park wodny w Tychach to nie tylko przestrzeń do zabawy, zależało nam na tym, by znalazła się w nim także strefa interaktywna o funkcji edukacyjnej i poznawczej, tak, by np. dzieci, mogły poprzez zabawę dowiedzieć się czegoś ciekawego np. o wodzie. Wielofunkcyjność tego obiektu jest jedną z głównych jego cech i liczymy na to, że przyciągnie mieszkańców Tychów i okolicznych miejscowości w każdym wieku. Już teraz zapraszam do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

  Park wodny w Tychach ma być nie tylko atrakcyjny pod względem ilości dostępnych urządzeń, ale także cen biletów. Będzie to możliwe dzięki zastosowanym w parku innowacyjnym rozwiązaniom m.in. do produkcji energii elektrycznej i ciepła w Parku Wodnym wykorzystywany będzie biogaz powstający w Oczyszczalni Ścieków w Tychach.

   

  – RCGW S.A. zdecydowało się na innowacyjny sposób zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, które to stanowią największy koszt funkcjonowania obiektu. Spółka zamierza wykorzystać potencjał, jakim dysponuje na zarządzanej przez nią Oczyszczalni Ścieków w Tychach, w postaci nadwyżki biogazu (odnawialnego źródła energii), z którego równocześnie produkuje się energię elektryczną i ciepło. Minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz zapewnienie racjonalnego finansowania inwestycji ma służyć przede wszystkim mieszkańcom, ponieważ w znacznej mierze będzie rzutować na obniżenie ceny biletów mówi Zbigniew Gieleciak -prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach.

   

  Już na chwilę obecną oczyszczalnia pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną w 160%, co znaczy, że 60% nadwyżki Spółka sprzedaje do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Obecnie realizowany jest również projekt dotyczący przesyłu biogazu powstającego na Oczyszczalni Ścieków do agregatów kogeneracyjnych zaprojektowanych w Parku Wodnym. Równocześnie prowadzone są prace projektowe związane z oczyszczaniem biogazu do biometanu i przesyłaniem go do Parku Wodnego.

   

  Gwarantem osiągnięcia rentowności obiektu takiego jak park wodny jest zapewnienie odpowiedniego finansowania realizacji inwestycji.

  Elementem strategii finansowej Parku Wodnego w Tychach jest emisja obligacji stanowiąca alternatywę dla kredytów bankowych. W czerwcu 2014r. RCGW S.A. ogłosiło przetarg na wybór agenta emisji obligacji, poprzedzony konsultacjami z bankami.

   

  Wyzwanie dla RCGW S.A. stanowiła taka projekcja finansowa inwestycji, aby z niebankowalnego projektu stał się on akceptowalnym przez bank. Dzisiaj możemy powiedzieć o sukcesie na tej płaszczyźnie, ponieważ udało się pozyskać 50 mln zł z 10-letnią perspektywą spłaty – dodaje Zbigniew Gieleciak.

   

  W listopadzie 2014r. spółka ogłosiła także konkurs na „Opracowanie strategii marketingowej wraz z jej wdrożeniem i ewaluacją dla Parku Wodnego w Tychach”. Obecnie trwa rozpatrywanie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, prace konkursowe mają zawierać m.in. wybrane elementy projektu strategii marketingowej, harmonogram działań oraz szacunkową kalkulację cenową. Termin ogłoszenia wyników to 20.02.2015r.

   

  W ramach pierwszych działań promocyjnych RCGW S.A. uruchomiło stronę internetową Parku Wodnego: www.parkwodnytychy.pl. Na portalu można znaleźć m.in. podstawowe informacje o projektowanym Parku Wodnym, harmonogram prac, którego kontynuację będzie stanowił ilustrowany dziennik budowy a także ciekawostki związane z wodą oraz wodne inspiracje. Stałym elementem strony Parku Wodnego jest sonda, której wyniki okazują się pomocne przy podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z Inwestycją. Uzupełnienie strony Parku Wodnego stanowi konto na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/parkwodnytychy ).

   

  Oficjalny spot promocyjny Parku Wodnego został obejrzany przez 23 416 odbiorców: https://drive.google.com/file/d/0B2rihL_noTbkb25CeUViZW5DeWM/view?usp=sharing

   

  Projekt obiektu parku wodnego zajął I miejsce w ramach II edycji konkursu „Zmień wizję w projekt”. Jury konkursu doceniło odwagę i wyrazistość projektu tyskiego Parku Wodnego a także jasny i czytelny wyraz przestrzenny oraz idealne wyrażenie przeznaczenia obiektu.