Przejdź do treści

„Środowisko ratujesz – odpady segregujesz” – finał kampanii edukacyjnej w Mediatece

  Cztery tyskie szkoły wzięły udział w odbywającym się dziś (9.11) w Mediatece przeglądzie teatralnym pod hasłem „Środowisko ratujesz odpady segregujesz organizowanej przez Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach. Ideą przewodnią kampanii było promowanie właściwych postaw w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

  Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Okno” w Tychach z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 6 oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22 z oddziałami Integracyjnymi przygotowali spektakle opracowane na podstawie jednego wybranego przez szkołę, a zaproponowanego przez TZUK w Tychach tematu.

  – Pierwszy dotyczył EKO adaptacji utworu literackiego – uczniowie mieli dokonać autorskiej adaptacji wybranego utworu literackiego poprzez wkomponowanie w niego treści propagujących lub/i negujących zachowania polegające na niewłaściwym zbieraniu odpadów komunalnych, paleniu odpadów, tworzeniu tzw. dzikich wysypisk – mówi Agnieszka Lyszczok – dyrektor TZUK w Tychach.

  Drugi zakładał wykorzystanie elementów fantastyki i fantastyki naukowej oraz postaci komiksowych, filmowych i literackich. W podróż do krainy Narni -wykreowanym miejscu gromadzenia odpadów, gdzie toczy się spór o celowość segregowania odpadów, przestrzegania zakazu ich palenia oraz innych praktyk szkodzących środowisku naturalnemu zabrali obecnych uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1.

  W trzecim temacie kluczowa była postać „Śmieciaka”, który rozpoczyna wędrówkę przez świat postępowania z odpadami napotykając praktyki właściwego z punktu widzenia dbania o środowisko oraz zachowania mające negatywny wpływ na przyrodę.

  Wszyscy uczestnicy otrzymali gromkie brawa i nagrody za zaangażowanie i udział w kampanii.