Przejdź do treści

Rusza nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

  W najbliższy czwartek – 21 kwietnia rusza nabór wniosków do drugiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Tychach.

  Wnioski o wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne oraz na montaż kolektorów słonecznych można składać w będą przyjmowane w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym w Tychach przy ul. Barona 30 w pokoju nr 216 (piętro I).

  Punkt obsługi klienta będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki od 9.00 do 14.00, a we wtorki i czwartki od 11.00 do 18.00.

  Warunki przystąpienia oraz uczestnictwa w Programie zawarte są „Regulaminie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” zatwierdzonym   Zarządzeniem nr 0050/117/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 kwietnia 2016 r. Wcześniej , bo 28 stycznia 2016 r. Rady Miasta Tychy przyjęła uchwałę dotyczącą  „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”.

  Rozpoczyna się także nabór ofert Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi
  w ramach tego Programu.  

   

  Oferty należy składać w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 (VIII p., pok. 803) z opisem Oferta wykonawcy
  w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – ETAP I”.

  Dokumenty związane z uczestnictwem w Programie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy www.umtychy.pl/niskaemisja oraz na stronie Operatora Programu www.niskaemisja.ekoscan.pl.

  Szczegółowych informacji udziela Operator pod numerem tel. 600 243 782 lub 504 218 836 oraz Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy
  al. Niepodległości 49, VIII p., pok. 801 i 806, tel. (32) 776-38-31, (32) 776-38-06.