Przejdź do treści

Rusza głosowanie nad budżetem partycypacyjnym w Tychach

  5 milionów złotych – tyle mają do wykorzystania mieszkańcy Tychów w ramach budżetu obywatelskiego w tym roku. W najbliższy poniedziałek (16.02) rusza głosowanie, w którym tyszanie zdecydują, które projekty (spośród 121 wniosków poddanych pod głosowanie) zostaną zrealizowane – chodniki, place zabaw, ścieżki rowerowe, siłownie na wolnym powietrzu czy może warsztaty gospel dla mieszkańców. Aktywność mieszkańców w głosowaniu się opłaci, bo okręg konsultacyjny, w którym będzie największa frekwencja dodatkowo otrzyma niewykorzystane środki z wszystkich pozostałych okręgów.

  W sumie w ramach budżetu partycypacyjnego w Tychach wpłynęły 174 wnioski, 37 z nich uzyskało ocenę negatywną (z 4 wniosków zrezygnowano, 19 wniosków połączono), o losie 121 wniosków zdecydują mieszkańcy. Najwięcej projektów zgłoszono w okręgach: Osiedle C (12), Osiedle F, Zawiść (11), Osiedle E i Wartogłowiec (10). Z okręgu: Żwaków z kolei nie wpłynął żaden projekt.

  Oceny negatywne wynikały np. ze złożenia projektu poza swoim okręgiem, braku możliwości zrealizowania inwestycji w ciągu jednego roku budżetowego, ujęcie zadań w planie budżetu miasta na 2014 lub 2015 rok, braku możliwości realizacji zadania ze względu na istniejące plany i projekty miasta dotyczące danego terenu (np. plac zabaw dla rowerzystów koliduje z zagospodarowaniem Parku Południowego) lub ze względu na koszty projektu, które znacznie przewyższały kwotę przeznaczoną na okręg konsultacyjny – wylicza Alicja Barchańska z Urzędu Miasta w Tychach.

  Na 121 wniosków ocenionych pozytywnie można głosować od 16 do 20 lutego – korespondencyjnie i bezpośrednio przez złożenie formularza w Punkcie Konsultacyjnym danego Okręgu, w UM Tychy lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30, pok. 209. Dwa dni dłużej, bo do niedzieli 22 lutego głos będzie można oddać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www. razemtychy.pl.

   

  Pamiętać trzeba jednak o kilku zasadach:

  Głosować na projekty może każdy mieszkaniec miasta Tychy posiadający pobyt stały,który ukończył 16 lat, wybierać można jedynie projekty należące do swojego okręgu, każda osoba może zagłosować tylko jeden raz na wybrane projekty. Ważne jest także to, że głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty (możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt) – mówi Krystyna Rumieniuch – naczelnik wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

  Miasto zostało podzielone na 24 okręgi konsultacyjne, każdy z nich ma do wykorzystania na projekty kwotę bazową: 50 tys. złotych plus kwotę wynikającą z liczby mieszkańców danego okręgu, tak by dać szansę również okręgom, w których mieszka najmniej osób np. okręg 4– Wartogłowiec, Zwierzyniec, który ma 1 237 mieszkańców otrzyma 87 716,13 złotych, okręg Wilkowyje: 107 473,65 złotych.

  Pierwszy budżet partycypacyjny ruszył w Tychach w maju ubiegłego roku, ale prace nad wdrożeniem budżetu rozpoczęły się znacznie wcześniej – od powołania w styczniu2014 rokuZespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Tychach, składającego się z 55 osób – m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rad Osiedli, urzędników i radnych.

  Chcieliśmy jak najlepiej przygotować się do wdrożenia w Tychach budżetu partycypacyjnego i wypracować nasz własny, tyski model budżetu, dlatego opierając się na założeniu, że budżet partycypacyjny to rodzaj mechanizmu lokalnej demokracji postanowiliśmy właśnie w sposób demokratyczny przyjąć zasady wprowadzenia budżetu w mieście i w pełni oddać budżet w ręce tyszan – mówił wówczas Andrzej Dziuba –prezydent Tychów.

  Wypracowano  zasady i tryb przeprowadzenia w Tychach  Budżetu Partycypacyjnego, które następnie zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta. W maju 2014 roku odbyły bezpłatne warsz­ta­ty urbanistyczne w formie gry „Zaprojektuj swoje miasto”, pod­czas któ­rych mieszkańcy dowiedzieli się m.in. jak napisać wnio­sek i zgłosić projekt do budżetu.   Warsztaty w Pasażu Kultury Andromeda, rozpoczęły cykl szesnastu spotkań z mieszkańcami 24 okręgów konsultacyjnych. W grudniu i w styczniu zorganizowano kolejne 23 spotkania, tym razem już z autorami zgłoszonych projektów. Oprócz tego wydano ulotki i plakaty informujące o budżecie, powstało 17 punktów konsultacyjnych w różnych częściach miasta oraz specjalna strona internetowa : www.razemtychy.pl.

  Działania były prowadzone na szeroką skalę, zaangażowaliśmy w ten projekt wiele osób, bo właśnie dzięki niemu mieszkańcy mogą współdecydować o tym, jakie projekty zostaną zrealizowane w Tychach. Mogą zdecydować, co jest dla nich, dla ich bliskich czy sąsiadów ważne i co będzie służyło ich lokalnej społeczności. To bardzo ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego – mówi Daria Szczepańska – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

  Efekty tej pracy będzie można zobaczyć już niedługo na ulicach, skwerach i tyskich osiedlach – realizację wszystkich wybranych w głosowaniu projektów zaplanowano w 2015 roku.