Przejdź do treści

Razem Tychy – wyniki głosowania w I edycji Budżetu Partycypacyjnego w Tychach

  Zakończyło się głosowanie nad budżetem partycypacyjnym w Tychach. W sumie wzięło w nim udział 16 741 osób, czyli 16,33 % wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta. Za 5 mln złotych zrealizowanych zostanie w tym roku 41 projektów – siłownie plenerowe, place zabaw, nowe chodniki czy kurs zdrowego odżywiania dla mieszkańców dwóch tyskich osiedli.

  Najbardziej aktywni okazali się mieszkańcy osiedli Wartogłowiec i Zwierzyniec, tam frekwencja wyniosła ponad 36 %. Za łączną kwotę ponad 87 tysięcy 716 złotych zrealizowane zostaną w tym roku dwa projekty: Montaż urządzeń fitness na placu zabaw przy ul. Cmentarnej (56 000 zł ) oraz Obchody 130-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 wraz z nadaniem imienia ( 26 000 zł). Drugie miejsce z frekwencją na poziomie 32 % zajęli mieszkańcy Wilkowyj, gdzie za ponad 107 tys. złotych powstanie Strefa aktywności – budowa siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej. Najmniej aktywni zaś okazali się mieszkańcy os. Glinka, Suble oraz os. T, W, gdzie frekwencja wyniosła 5,18 %.

  Dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu na projekty złożone w ramach I edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego. Szczególne podziękowania kieruję do autorów projektów, którzy są prawdziwymi liderami zmian w społecznościach lokalnych. Ich zaangażowanie, wytrwała praca i poświęcony czas z całą pewnością znacząco wpłyną na poprawę jakości życia i estetyki w naszym mieście – mówi Daria Szczepańska – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

   W Tychach w tym roku zostanie zrealizowanych 41 projektów, powstanie m.in. plac zabaw dla osiedlowego centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Gilów, siłownia plenerowa przy ul. Przejazdowej, ul. Norwida, ul. Wojska Polskiego, Plac zabaw i rekreacji „Marzenie” przy ul. Cielmickiej, Oświetlenie przy ul. Żwakowskiej, połączenie dla pieszych ul. Gostyńskiej z ul. Bajkową, zmodernizowane zostanie ogrodzenie Przedszkola nr 10 i cmentarza przy ul. Armii Krajowej, wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 22. Zorganizowany zostanie także kurs zdrowego odżywania dla mieszkańców osiedli Glinka i Suble, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Urbanowicach otrzymają nowe stroje ludowe.

  Pozostałe spośród wszystkich 121 wniosków poddanych pod głosowanie jak podkreśla Daria Szczepańska – z-ca prezydenta miasta, również mają szansę na realizację.

  Wszystkie złożone w ramach budżetu projekty, nawet te odrzucone na etapie weryfikacji ze względu na brak możliwości ich realizacji w terminach narzuconych stosowną uchwałą, są cenną informacją o potrzebach tyszan. Wiele z nich zawiera istotne uwagi i pomysły dotyczące rozwoju naszego miasta. Dlatego mam nadzieję na dalszą współpracę z ich autorami przy kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego. Jednocześnie zapraszam już w kwietniu na dyskusję o budżecie, w ramach, której osobiście będę mogła podziękować za udział w naszym wspólnym przedsięwzięciu – dodaje Daria Szczepańska.

  Głosowanie nad budżetem partycypacyjnym w Tychach odbywało się od 16 do 20 lutego – korespondencyjnie i bezpośrednio przez złożenie formularza w Punkcie Konsultacyjnym danego Okręgu, w UM Tychy lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia. Dwa dni dłużej, bo do niedzieli 22 lutego można było oddać głos elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www. razemtychy.pl.