Przejdź do treści

Rada Seniorów powstanie w Tychach

  Będą konsultować , doradzać i inicjować nowe projekty – Tyska Rada Seniorów już niedługo rozpocznie swoją pierwszą 4-letnią kadencję. W środę  25.03 o 16.00 w urzędzie miasta tyszanie powyżej 60-go roku życia wybrali skład rady. Seniorzy się mobilizują i zachęcają wszystkich, którzy skończyli 60 lat do jeszcze większej aktywności.

  W skład Rady Seniorów weszło 15 osób –będą to przedstawiciele osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych. Swojego kandydata do rady mogły zgłaszać grupy co najmniej 15 osobowe w wieku powyżej 60-tego roku życia. Spośród kandydatów wybrany zostanie ostateczny skład rady.  

  – Apelujemy do wszystkich tyskich seniorów o zaangażowanie się w wybór rady i włączenie się w jej pracę. Rada Seniorów będzie działała społecznie, ale w miarę możliwości chcielibyśmy organizować dyżury, udzielać pomocy np. w załatwianiu urzędowych spraw – mówiła Ewa Dziekońska – jedna z inicjatorek tego przedsięwzięcia.

  Powstanie Rady Seniorów to w znacznej mierze zasługa samych seniorów, którzy z wnioskiem o jej utworzenie zwrócili się do Rady Miasta. Po licznych dyskusjach i dopracowany już gotowy projekt trafił najpierw pod obrady Komisji Samorządowej, a potem pod głosowanie Rady Miasta, która na sesji – 30 października ubiegłego roku przyjęła uchwałę w sprawie powołania Tyskiej rady Seniorów oraz nadania jej statutu, który określa tryb wyboru jej członków oraz zasady funkcjonowania rady.

  Utworzenie rady jest efektem zmian w strukturze naszego społeczeństwa, w którym coraz większą liczbę stanowią osoby starsze, często bardzo aktywne i chcące współdecydować o tym, co dzieję się w mieście. Tę aktywność tyskich seniorów obserwujemy od dłuższego czasu, tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednym z największych w Polsce, a liczba słuchaczy, których obecnie jest blisko tysiąc, z roku na rok rośnie mówił Andrzej Dziuba –prezydent Tychów.

  I jak zapewniają sami seniorzy, Rada Seniorów pozwoli im jeszcze aktywniej działać na rzecz zwłaszcza najstarszych mieszkańców miasta.