Przejdź do treści

Program „Rodzina 500+” w Tychach

  Choć wnioski o przyznanie pieniędzy będzie można składać pocztą, przez Internet lub w specjalnym punkcie w budynku Balbina Centrum przy ulicy Barona 30 od 1 kwietnia, władze miasta już przygotowują się do wdrożenia tego programu w Tychach. Trwa adaptacja pomieszczeń na ten cel, a kilka dni temu ruszył nabór pracowników, którzy będą zajmowali się tym programem.

  Urzędnicy szacują, że w Tychach programem zostanie objętych ok. 11 – 12 tysięcy dzieci z 8 tysięcy tyskich rodzin. To oznacza tysiące wniosków do wypełnienia i zarejestrowania.

  – Spodziewamy się, że na początku będą duże kolejki, ponieważ jeśli ktoś złoży wniosek po 1 kwietnia, ale przed końcem czerwca, otrzyma świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia. Rejestracja wniosku po 30 czerwca sprawi, że pieniądze będą wypłacane od miesiąca złożenia, bez wyrównania. Dokładamy, więc wszelkich starań, by cała procedura przyjmowania wniosków przebiegła bardzo szybko – mówi Daria Szczepańska – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

  Mieszkańcy Tychów wnioski o wypłatę świadczenia będą mogli składać od 1 kwietnia w dowolnej dla siebie formie: bezpośrednio u urzędnika w budynku Balbina Centrum przy ulicy Barona 30, tradycyjną pocztą lub przez internet.

  – Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków przez internet. To bez wątpienia najszybsza i najdogodniejsza forma. Przygotowujemy specjalną stronę internetową, za pomocą której będzie można pobrać i złożyć wniosek – dodaje Daria Szczepańska.

   

  Osobiście wnioski będzie można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych, który podlega Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach. Obecnie trwają prace adaptacyjne nowych pomieszczeń na ten cel. By ułatwić tyszanom składanie wniosków będzie to można zrobić na parterze budynku Balbina Centrum.

  Trwa także nabór pracowników do pracy przy obsłudze programu Rodzina 500 plus.

  Aktualnie 11 pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych obsługuje ok. 4100 rodzin, zatem dla sprawnej obsługi świadczeniobiorców planujemy zatrudnić dodatkowe 12 osób, koniecznych dla realizacji programu Rządowego 500+. Nabór na stanowiska urzędnicze m.in. referenta ds. administracyjno-biurowych, księgowości oraz egzekucji rozpoczął się 17 lutego i potrwa do 2 marca. Chętni będą musieli napisać test, a z najlepszymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Ogłoszenie o wynikach naboru zamieszczone zostanie w BIP-ie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – mówi Marianna Feith – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

  Świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc przyznawane będą rodzicom na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Te osoby będą zobligowane dołączyć do wniosku oświadczenie o dochodach. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do 18 roku życia. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

  Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Pieniądze mają być przekazywane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub przekazem pocztowym.