Przejdź do treści

Oświadczenie Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby w sprawie anonimowych materiałów agitacji politycznej

  W związku z kolportowaną od wczoraj wśród mieszkańców Tychów anonimową broszurą o charakterze materiału wyborczego, której treść służy zdyskredytowaniu pana Jakuba Chełstowskiego, oświadczamy, że taką formę agitacji wyborczej uznajemy za niedopuszczalną. Autora broszury, w której przywołuje także Prezydenta Andrzeja Dziubę, wzywamy do zaprzestania jej kolportażu. Publikację oceniamy jako wysoce szkodliwą niezależnie od faktu, iż pan Jakub Chełstowski reprezentuje konkurencyjne do naszego ugrupowanie.

  W szczególności nasze oburzenie wynika z niejawności autorstwa, a co za tym idzie niejasności intencji wydawcy tego materiału i braku możliwości weryfikacji zamieszczonych informacji. Dyskredytowanie jednego z kandydatów, przez przywoływanie wątpliwej jakości stylu działania Jakuba Chełstowskiego i wskazywanie rzekomych nadużyć w finansowaniu Jego kampanii, uznajemy za dalece wykraczające poza przyjęte, akceptowalne standardy walki wyborczej.

  Uprawnioną krytykę uznajemy za naturalny element dyskursu prowadzonego w warunkach kampanii wyborczej. Jednocześnie za uczciwe uważamy umożliwienie poddanemu krytyce udzielenie na nią  rzeczowej odpowiedzi.

   

  Zastosowana w anonimowej broszurze forma recenzji kandydatury Jakuba Chełstowskiego odbiera Mu taką możliwość i jako taka zasługuje na potępienie.

  W imieniu KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby,

  Pełnomocnik Komitetu Maciej Gramatyka