Przejdź do treści

Stanowisko Klubu Radnych Inicjatywa Tyska oraz Klubu Radnych PO

  STANOWISKO KLUBU RADNYCH INICJATYWA TYSKA ORAZ KLUBU RADNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W SPRAWIE
  ,,Apelu w związku z trudną sytuacją w Fiat Auto Poland, spółkach przynależnych Denso Thermal Systems Polska, Sistema Poland z siedzibą w Tychach”

  Mandat radnego Rady Miasta Tychy jest wynikiem zaufania, jakim obdarzyli nas wyborcy – mieszkańcy naszego miasta. To ogromne wyróżnienie, ale też duża odpowiedzialność, dlatego z najwyższą troską i zaniepokojeniem podchodzimy do spraw, które ich dotyczą, ale tylko w określonych sytuacjach możemy podjąć konkretne działania.

  Dwa lata temu, wielu pracowników Fiat Auto Poland i firm kooperujących zagrożonych było utratą miejsc pracy. Wówczas tyski samo rząd przygotował konkretny plan pomocy i razem z urzędem pracy rozpoczął na szeroką skalę działania mające pomóc osobom, które znalazły się nagle w bardzo trudnym położeniu.

  Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Spór pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem Fiat Auto Poland i spółkami zależnymi ma charakter płacowy. Zatem uznajemy, że projekt apelu w związku z trudną sytuacją w Fiat Auto Poland z 29 stycznia 2015 roku, jest w naszej opinii próbą upolitycznienia samorządu przez radnych PIS i Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną,

  Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takich działań stanowiących próbę politycznego wykorzystywania zaistniałej sytuacji. Nie służy to ani interesowi pracowników, ani dalszemu rozwojowi przemysłu samochodowego w Tychach.

  W związku z powyższym oświadczamy, że dyskusja w tym temacie staje się bezprzedmiotowa, a głosowanie w sprawie przyjęcia apelu bezzasadne.

  KLUB RADNYCH INICJATYWA TYSKA
  KLUB RADNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

  Do pobrania:

  Stanowisko Klubu