Przejdź do treści

Opel, Tychy i KSSE na rzecz szkolnictwa zawodowego

  Rusza nasz nowy program Trafny wybór – czas na zawody techniczne”, w którym wspólnie z partnerami utworzymy 3 klasy branżowe w tyskich szkołach średnich: ZS nr 4, ZS nr 5 i ZS nr 6 w Tychach – poinformował prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) Janusz Michałek. KSSE, firma Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. i Miasto Tychy podpisały 23 lutego 2018 r. list intencyjny o współpracy w zakresie szkolnictwa zawodowego.

  Nasza współpraca jest odpowiedzią na potrzeby kadrowe i oczekiwania przedsiębiorców działających w Katowickiej Strefie w Podstrefie Tyskiej KSSE. Program posłuży także młodzieży pogłębiając jej wiedzę w zakresie możliwości kształcenia i zdobycia zawodu adekwatnego do potrzeb rynku pracywyjaśnił prezes Michałek.

  Prezydent Andrzej Dziuba zaznaczył z kolei, że Tychy to od lat prężnie rozwijające się miasto. – Powstające na terenie miasta nowe inwestycje i związane z tym zwiększające się zapotrzebowanie na pracowników staje się dla przedsiębiorców prawdziwym wyzwaniem. Zaspokojenie wszystkich potrzeb kadrowych firm działających w Tychach jest coraz bardziej problematyczne, dlatego wychodzimy z inicjatywą kształcenia branżowego młodzieży już na etapie szkoły zawodowej – podkreślił prezydent Miasta Tychy.

  Współpraca stron będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. – Podpiszemy umowy partnerskie ze szkołami i utworzymy klasy branżowe, w których uczniowie zdobędą wiedzę i kwalifikacje do pracy w zawodach technicznych – wyliczył dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. Andrzej Korpak.

  Planujemy też, w ramach zawartego porozumienia, szkolenia dla doradców zawodowych w zakresie wykonywania testów wiedeńskich i przeprowadzenie tych testów w szkołach oraz działania promocyjne dla uczniów takie jak np. dni otwarte w szkołach zawodowych, stoiska informacyjne o zawodach branżowych czy debaty dla młodzieży ostatnich klas szkół z oddziałami gimnazjalnymi – dodała wiceprezes KSSE Ewa Stachura-Pordzik.

   

  KSSE wspólnie z Urzędem Miasta Tychy i Powiatowym Urzędem Pracy konsekwentnie, od 2001 roku prowadzi projekty edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego. Do tej pory instytucje te zrealizowały 10 wspólnych inicjatyw takich jak:

  1. „Absolwent, czyli zdrowe sposoby radzenia sobie w życiu” (2001 r.) – czyli zwiększenie szans zatrudnienia dla młodzieży z obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach poprzez kreowanie aktywnych postaw poruszania się na rynku pracy. Grupą docelową projektu było 300 uczniów klas maturalnych tyskich szkół średnich.
  2. „Szkoła i co dalej? Moja kariera zawodowa” (2006 r.) –  projekt dla uczniów klas maturalnych wszystkich szkół średnich miasta Tychy.
  3. „Twoja ścieżka zawodowa” (2011 r.) – projekt dostarczający instrumenty (testy) i wiedzę pomagającą w samoocenie i wyborze ścieżki zawodowej dla licealistów, gimnazjalistów województwa śląskiego i ich rodziców. Celem przedsięwzięcia była samoocena potencjału zawodowego, predyspozycji zawodowych i zachowań przedsiębiorczych.
  4. „Mama w Strefie Szans” (2012 r., 2014 r.) – program pilotażowy dla bezrobotnych matek, wychowujących dzieci do 5 roku życia, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodych matek,  próbujących wrócić do pracy zawodowej.  Zadaniami zrealizowanymi w projekcie były: intensywny trening podnoszenia kompetencji w zakresie autoprezentacji zawodowej oraz aktywnego poszukiwania pracy, indywidualny coaching wspierający efekty treningu, 3-miesięczne staże zawodowe lub kursy podnoszące kwalifikacje dla wybranych uczestniczek, a także indywidualne wsparcie na rynku pracy. 
  5. „Absolwent w Strefie Szans” (2012-2013 r.) – program pilotażowy, który miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu absolwentów szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i zasadniczych zawodowych pozostających na bezrobociu ponad 12 miesięcy od zakończenia nauki. Zadania zrealizowane w projekcie polegały na organizacji i współfinansowaniu 6-miesięcznych staży zawodowych u inwestorów KSSE.
  6. „Poznaj swój potencjał zawodowy” (2014/2015 r.) – warsztaty kompetencyjne prowadzone przez doradców zawodowych dla uczniów gimnazjów w Tychach. Celem warsztatów było rozpoznanie potencjału zawodowego uczniów gimnazjum w oparciu o wypełnienie licencjonowanego kwestionariusza zakończonego indywidualnym raportem. Głównymi zadaniami zajęć było uświadomienie predyspozycji i preferencji zawodowych, typu osobowości zawodowej, wiodących cech, proponowanych zawodów oraz czynników motywujących do pracy.
  7. „Gimnazjalista w Strefie Szans” (2015/2016 r.) – projekt dostarczający wsparcia w wyborze ścieżki zawodowej, w którym wzięli udział uczniowie II i III klas szkół gimnazjalnych w Tychach. Głównymi celami projektu było uświadomienie zdolności, predyspozycji i preferencji zawodowych uczestników, mocnych stron osobowości, wzmocnienie motywacji do kształcenia i rozwoju swoich talentów, a także dopasowanie poznanych predyspozycji do ścieżek kształcenia i proponowanych zawodów oczekiwanych na aktualnym rynku pracy.
  8. „Wizyty studyjne u pracodawców” (2015/2016 r.) – wizyty w fabrykach zlokalizowanych w Podstrefie Tyskiej dla uczniów tyskich szkół gimnazjalnych (ponad 310 uczniów). Celem wizyt było umożliwienie młodzieży poznania nowoczesnych środowisk produkcyjnych, zapoznanie się ze specyfiką pracy na linii produkcyjnej, poznanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i kompetencje.
  9. „Wyprawa po przyszłość” (2016/2017 r.) – konkurs dla uczniów II i III klas tyskich szkól ponadgimnazjalnych pn. „Wyprawa po przyszłość”. Głównym celem było zwiększenie świadomości predyspozycji zawodowych i aktywizacja młodych ludzi w zakresie przemyślanego planowania własnej przyszłości zawodowej.
  10. „Drzwi otwarte” (2016/2017 r.) – spotkanie informacyjne dla absolwentów tyskich gimnazjów i ich rodziców. Głównym celem spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, a następnie zorganizowana wizyta w wybranym zakładzie produkcyjnym na terenie Podstrefy Tyskiej KSSE.