Przejdź do treści

nowa

  Stowarzyszenie inicjatywa tyska

  Stowarzyszenie INICJATYWA-TYSKA powstało w celu wspierania i kreowania lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, służących aktywizacji i integracji tyskiej społeczności oraz podnoszeniu poziomu życia jej mieszkańców.

  Nasze stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej osób zaangażowanych dla dobra naszych mieszkańców. Osoby związane z naszym stowarzyszeniem czynnie działają w ramach struktur samorządowych miasta.

   

  Swoje cele realizujemy poprzez :

  • angażowanie się w życiu publicznym miasta,
  • zabieranie głosu i występowanie w publicznych dyskusjach ważnych dla rozwoju miasta,
  • organizowanie szkoleń dla wolontariuszy,
  • wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw społeczności lokalnych,
  • współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji na temat potrzeb lokalnych (badania ankietowe),
  • budowanie lokalnego partnerstwa,
  • realizacja projektów przy współudziale społeczności lokalnych.
  Tychy są młodym, pięknym i nowoczesnym miastem. W ramach naszych działań wspieramy rozwój miasta Tychy, aby coraz lepiej służyło naszym mieszkańcom.

   

  Zarząd

  Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany na dwuletnią kadencję. Obecny zarząd został wybrany na Walnym Zebraniu Członków 13 czerwca 2013 roku.
  Do zadań zarządu należy m.in. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz , kierowanie jego bieżącą działalnością oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

  Skład Zarządu :
  Piotr Dulski – prezes
  Kazimierz Chełmiński – sekretarz
  Krzysztof Setlak – skarbnik
  Patrycja Dzięcioł – członek zarządu
  Ewa Podsiadło – członek zarządu
  Sławomir Sobociński – członek zarządu

  Krzysztof Woźniak – członek zarządu

  CLICK HERE

  Biuletyn Informacyjny

  Drodzy tyszanie ! Ostatnie dziesięć lat było dla naszego miasta przełomowe.
  W tym czasie udało się zrealizować wiele ważnych dla Was – mieszkańców, inwestycji.
  Dzięki pieniądzom pochodzącym z miejskiego budżetu, ale również umiejętnemu pozyskiwaniu przez władze miasta środków finansowych płynących z Unii Europejskiej, udało się z Tychów uczynić miasto nowoczesne, na miarę XXI wieku.
  Oddajemy w Wasze ręce, drodzy tyszanie, nasze czasopismo.

  Znajdziecie w nim artykuły w całości poświęcone naszemu miastu i zagadnieniom interesującym jego mieszkańców.
  Opierając się na faktach i liczbach, w tym i kolejnych numerach będziemy pokazywać, jak zmieniło się w ostatnich latach nasze miasto, chcemy pokazać Wam, że Tychy to „Dobre Miejsce”.

  CLICK HERE

  Aktualności