Przejdź do treści

Nowa sieć trakcyjna powstanie w Tychach

  26 czerwca Tyskie Linie Trolejbusowe podpisały wartą ponad 7 milionów złotych umowę z konsorcjum firm Sesto i Elmax m.in. na budowę sieci trakcyjnej na osiedlach Z i Z1. Budowa nowego odcinka sieci pozwoli na obsługę dwóch linii: nowej G i zmodyfikowanej linii  E.  Oprócz tego do końca roku do Tychów przyjadą 3 nowe trolejbusy, które będą wyposażone w dodatkowe zasilanie bateriami trakcyjnymi, co oznacza, że będą mogły regularnie kursować po ulicach na których nie ma trakcji elektrycznej.

  Obie linie będą przebiegać m. in. ulicą Sikorskiego, częściowo pozbawioną trakcji elektrycznej.

  – Długość nowopowstałej trakcji wynosić będzie ok. 2 km (po 1 km w każdą stronę). Obecnie długość całej trakcji w Tychach wynosi prawie 36 km, ale każdy dodatkowy kilometr jest dla nas ważny, dzięki temu możemy dotrzeć do większej liczby mieszkańców Tychów – mówi Marcin Rogala – prezes spółki Tyskie Linie Trolejbusowe.

  Wykonawca ma 12 miesięcy na realizacje umowy. Oprócz budowy nowej trakcji ( od pętli Paprocańskiej do  skrzyżowania z DK-1) przewiduje ona m.in. wybudowanie stacji transformatorowo-prostownikowej, linii kablowej niskiego napięcia prądu stałego (stanowiącą wyprowadzenie mocy na projektowaną sieć trakcyjną) oraz przebudowanie sieci trakcyjnej w obrębie „Ronda Zesłańców Sybiru” oraz na odcinku pomiędzy ww. rondem a ulicą Nad Jeziorem. Wykonany zostanie także demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej, ponieważ oświetlenie uliczne zostanie wykonane, jako skojarzone z siecią trakcyjną.

  Inwestycja jest częścią większego projektu pod nazwą: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W ramach projektu zostanie zakupionych ponad pięćdziesiąt nowoczesnych autobusów, mikrobusy, elektrobusy, pojazdy serwisowe do obsługi taboru autobusowego, pojazd pogotowia technicznego gruntownie przebudowane zaplecze technicznego zajezdni autobusowej PKM oraz wspomniane trzy nowe trolejbusy.

  Trolejbusy w Tychach kursują nieprzerwanie od ponad 35 lat W Tychach obecnie jest 6 linii oznaczonych numerami od A do F. Całkowita długość trakcji trolejbusowej w Tychach to prawie 36km. Ponieważ trolejbusy kursują w śródmieściu oznacza to, że znakomita ilość mieszkańców poruszających się po mieście korzysta z komunikacji trolejbusowej. Trolejbusy w Tychach rocznie wykonują ponad 1,3 mln wozokilometrów.

  zdjęcia : TLT Tychy