Przejdź do treści

Nowa droga połączy ul. Grota-Roweckiego z ul. Oświęcimską

  Dzięki tej inwestycji powstanie alternatywne połączenie dla ruchu równoległego do alei Bielskiej i częściowo ulicy Katowickiej, zdecydowanie usprawni ona także dojazd do centrum miasta z rejonu ulicy Jaworowej i Sadowej. Na jej budowę tyski samorząd otrzymał właśnie blisko 10 milionów dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.

  – Aktualnie trwają prace nad dokumentacją projektową, którą musimy zaktualizować. Jak tylko to zrobimy, zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Planujemy, że będzie to miało miejsce w drugim kwartale tego roku – mówi Wojciech Łyko z MZUiM w Tychach

  Zadanie pod nazwą „Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach” zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym zostanie wykonanie połączenie ulicy Grota Roweckiego z ulicą Jaworową, a w drugim przebudowane skrzyżowanie ulic Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej.

  W skład pierwszego etapu wchodzi budowa mostu nad Potokiem Tyskim, przebudowa skrzyżowań z ulicami Starokościelną i Sadową oraz całej infrastruktury towarzyszącej. Projektowane są również chodniki dla pieszych oraz ścieżki rowerowe – mówi Miłosz Stec – z-ca prezydenta Tychów ds. infrastruktury.

   Etap drugi obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej z dostosowaniem jego parametrów do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu.

   – Istniejące skrzyżowanie zwykłe zastąpione zostanie skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną i dodatkowymi pasami  – dodaje dyrektor Łyko.

   Realizacja tej inwestycji poprawi komunikację w mieście, zwłaszcza przy wjeździe do centrum od strony ulicy Jaworowej i Sadowej.

   – W Tychach tak jak w każdym mieście w naszym kraju z roku na rok samochodów przybywa. Powoduje to zwłaszcza w godzinach szczytu problemy komunikacyjne, dlatego każda droga, która pomoże rozładować ruch i odciążyć główne drogi wyjazdowe do miasta jest bardzo ważna i z pewnością zostanie doceniona przez kierowców wjeżdżających do Tychów od strony północnej – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

   Koszty realizacji pierwszego etapu inwestycji szacowane są na blisko 17 milionów złotych. Blisko 10 milionów (9 mln 858 tys. zł) to środki z tworzonej co roku w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej. W sumie cała inwestycja pochłonie ponad 20 milionów złotych.