Przejdź do treści

Nabór wykonawców do programu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”

  Miasto Tychy ogłasza nabór wykonawców do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   Zakres projektu obejmuje dostawę i montaż:

  • Instalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne),
  • Instalacji solarnych (kolektory słoneczne),
  • Pomp powietrznych do c.o. oraz c.w.u.,
  • Pomp powietrznych do c.w.u.,
  • Kotłów na biomasę.

  Termin składania wniosków:
  Nabór prowadzony jest od 26 listopada 2020r. w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

  Miejsce składania wniosku:
  Wniosek o wpis na listę wykonawców wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Punkcie Obsługi Grabntobiorców (POG) ul. Barona 30, 43-100 Tychy „Balbina Centrum”, pok. 325 we wtorki w godz. od 11:00 do 17:00 i w czwartki w godz. od 8:00 do 15:00 lub Urzędzie Miasta Tychy (BOK) w poniedziałki i środy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz piątki w godz. od 7.30 do 13.30 lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres POG lub Urzędu Miasta Tychy.

  Weryfikacja wniosków:
  Ocena złożonych wniosków pod względem formalno – merytorycznym zostanie wykonana zgodnie z zapisami Regulaminu.

  Lista Wykonawców:

  1. Lista Wykonawców ogłoszona będzie na stronie www.umtychy.pl/oze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl/.
  2. Lista Wykonawców będzie aktualizowana przez Operatora Projektu.

  WAŻNE:
  Przed złożeniem wniosku o wpis na listę wykonawców należy zapoznać się z regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego, do pobrania na stronie internetowej:

  –     www.umtychy.pl/oze lub https://ozetychy.wixsite.com/ozetychy/dokument lub na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy: https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta miasta/74221