Przejdź do treści

Na tyskich drogach coraz bezpieczniej

  Tak wynika z danych wydziału komunikacji urzędu miasta i tyskiej policji, którzy podsumowali bezpieczeństwo na drogach w ubiegłym roku. Gdyby nie tragiczny wypadek na ul. Towarowej, w którym w połowie grudnia zginęło dwoje dzieci, byłby to pierwszy od lat rok bez ofiar śmiertelnych na tyskich drogach. Ze statystyk jasno wynika, że jest bezpieczniej, ale inżynierowie ruchu mają już plany jak to bezpieczeństwo jeszcze zwiększyć.  

  W roku 2015 na terenie miasta Tychy odnotowano 1222 zdarzenia drogowe, w tym 1171 kolizji, 51 wypadków drogowych, z czego 24 wypadku były z udziałem osób pieszych.

  W sumie w wypadkach drogowych w naszym mieście 53 osoby odniosły obrażenia,   w jednym z nich niestety zginęło dwoje dzieci. Sprawcami wypadków z udziałem pieszych w 87 % byli kierujący pojazdami, którzy  m.in. nie udzielili pierwszeństwa pieszemu lub nieprawidłowo przejeżdżali przez przejście (41,18 % wypadków), nie dostosowali prędkości do warunków (15,69 % wypadków) i nieprawidłowo wyprzedzali, omijali, cofali czy skręcali (11,76 %) wylicza Artur Kruczek – naczelnik wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy.

  Do wypadków najczęściej dochodziło w ciągu dnia ( 63 % wszystkich wypadków). Ich sprawcami najczęściej były osoby w wieku powyżej 35 lat, ( ponad 60% wszystkich sprawców), osoby w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia – 20%,  a osoby od 25 do 35 roku życia spowodowały 10% wypadków w ubiegłym roku

  .Najbardziej niebezpiecznymi  miejscami w których doszło w ubiegłym roku do wypadków było skrzyżowanie ulicy Katowickiej, Mikołowskiej i Oświęcimskiej, skrzyżowanie Mikołowska, Burschego, Dołowa oraz skrzyżowanie Al. Niepodległości z ul. Grota Roweckiego.

  W porównaniu z 2014 roku liczba wypadków spadła niemal o ¼ – z 79 do 51. Podobnie było w przypadku osób rannych – z 75 rannych w 2014 roku, liczba ta spadła do 53.  W porównaniu z ubiegłymi latami w Tychach mniej było także zdarzeń i kolizji. Z 1428 kolizji w 2013 roku ich liczba spadła do 1171 w ubiegłym roku, a z 1542 zdarzeń w 2013 roku do 1222 w roku ubiegłym.

  – To efekt z jednej strony zakończenia przebudowy  ulicy Beskidzkiej, która przejęła znaczny odsetek ruchu tranzytowego, a z drugiej rozwiązań, jakie wprowadzamy na tyskich drogach, by zwiększyć bezpieczeństwo. Zmodernizowaliśmy część skrzyżowań, wybudowaliśmy  m.in. azyle dla pieszych (w mieście funkcjonują już 32 takie miejsca), kolejne aktywne przejścia dla pieszych (10 miejsc), zawężenia jezdni przed przejściami dla pieszych, progi zwalniające oraz zrealizowaliśmy szereg innych działań poprawiających bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

  Inżynierowie ruchu z urzędu miasta planują także kolejne działania m.in. budowę wyspy azylowej na przejściu dla pieszych przez ul. Begonii,  ul. Budowlanych oraz ul. Edukacji ( w rejonie wyjazdu z krytej pływalni) .  Pozwoli to na znaczną poprawę bezpieczeństwa na tych skrzyżowaniach. 

  Miasto planuje w najbliższych latach także wdrożenie projektu Inteligentnego Systemu Transportu (ITS),  który także przewidują szereg kolejnych działań  związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego.  W ramach projektu ITS Tychy powstanie system sterowania i monitorowania ruchem drogowym, którym zostanie objętych ponad 30 skrzyżowań w mieście – większość z nich ma być całkowicie przebudowana.

  Wybudowanych zostanie także 16 nowych sygnalizacji świetlnych w różnych częściach miasta,  na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów. 

  Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści, informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach. Wartość tego projektu to blisko 84 miliony złotych.