Przejdź do treści

Muzeum

   

  Wstęp do Muzeum Miejskiego w Tychach jest bezpłatny

   

  Muzeum Miejskie w Tychach informuje, że zmieniły się godziny otwarcia ekspozycji.
  Są one odtąd jednakowe w obu siedzibach: w Starym Magistracie przy pl. Wolności 1 oraz w Dawnej Młótowni przy ul. Katowickiej 9.
  Godziny otwarcia Muzeum są następujące:
  Wtorek – 12.00 – 16.00
  Środa – 10.00 – 17.00
  Czwartek – 10.00 – 19.00
  Piątek – 10.00 – 18.00
  Sobota – 10.00 – 18.00
  Niedziela, Poniedziałek – nieczynne

  Barbara Kubska / Stanisław Gadomski

  „Sploty. Fotografie polskich strojów ludowych”

  10 XI 2016 – 25 II 2017

   

  Wystawa fotografii polskich strojów ludowych wykonanych przez Stanisława Gadomskiego (1929 – 2013) na przełomie lat 70. i 80. oraz współczesnych prac Barbary Kubskiej – autorki swoistego suplementu prezentującego stroje z terenu Górnego Śląska i ziem sąsiednich.

  Blisko dwieście fotografii ukazuje stroje ludowe z kolekcji ok. dwudziestu pięciu muzeów z całej Polski oraz jedenastu zespołów folklorystycznych. Większość z nich Stanisław Gadomski (1929–2013) wykonał na przełomie lat 70. i 80. Kolorowe diapozytywy, które przekazał Muzeum Miejskiemu w Tychach, oddają urok odświętnych ubiorów mieszkańców wsi, któremu nie oparli się pierwsi etnografowie – to dzięki zapoczątkowanym przez nich pod koniec XIX w. kolekcjom możemy dziś sięgać do źródeł i na nowo je interpretować. Zadania tego podjęła się Barbara Kubska (ur. 1986), fotografka związana z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Swoisty suplement do fotografii Gadomskiego, którego jest autorką, prezentuje stroje z terenu Górnego Śląska i ziem sąsiednich – poszczególne ich elementy skompletowała etnografka Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, korzystając z zasobów własnych Muzeum Miejskiego w Tychach, zbiorów sześciu innych muzeów, trzech stowarzyszeń folklorystycznych i kolekcji prywatnych.

  Na prezentowanej w muzeum wystawie echem odbija się nie tylko historia, na tle której tak różnorodne stroje zaistniały (a niektóre zdążyły zaniknąć) – koniec XIX wieku i pierwsza połowa XX, kiedy w użyciu jest większość przedstawionych na fotografiach ubiorów, to czas rewolucji przemysłowej, uwłaszczenia chłopów, ruchów narodowościowych i dwóch wielkich wojen. Wystawa porusza także temat samej fotografii jako medium służącego celom dokumentacyjnym (w etnografii) i popularyzatorskim (w mediach). Stawia pytanie, na ile fotografia, choć umożliwia autorską wypowiedź, jest wolna od rygorów i schematów narzucanych przez dziedziny, na użytek których powstaje.

  Prace Barbary Kubskiej wchodzą w dialog z fotografiami Stanisława Gadomskiego, wykonanymi prawie czterdzieści lat temu z myślą o czytelnikach tygodnika „Panorama”. Razem mówią o współpracy fotografów i etnografów – jak dawniej, tak i teraz odpowiedzialnych za dokładność przedstawień strojów podczas sesji fotograficznych. Prezentują niezależne spojrzenia autorów na fotografowany przedmiot oraz ich sposoby myślenia o portrecie – przecież ubiory te, nim stały się muzealiami, były czyjąś własnością. Uświadamiają, że patrzenie zależy nie tylko od wrażliwości i indywidualnego wyczucia, ale także czasów, w których się tworzy – ideowych, artystycznych czy estetycznych kanonów.

  Gdyby móc fotografie Kubskiej i Gadomskiego przepleść, jak przeplata się wątki tkaniny, powstałby wielobarwny obraz – łatwo byłoby jednak odróżnić, kogo i jak poprowadziła intuicja.

  Współorganizatorem wystawy jest Fundacja Kultura Obrazu.

  Wystawa stanowi rozwinięcie wątków, które znajdą się w książce  Stanisław Gadomski/ Barbara Kubska. Strój ludowy w Polsce z śląskim suplementem. Spotkanie promujące książkę odbędzie się 29  grudnia 2016 roku.

  W czasie trwania wystawy organizowane będą wydarzenia, skierowane do osób dorosłych, jak również dzieci i młodzieży.

  Tekst: Ewelina Lasota