Przejdź do treści

Miasto czyste na wiosnę

    Blisko 30 ton odpadów zebrano w czwartek ( 16.04) podczas organizowanej po raz kolejny w Tychach „Akcji wiosna” czyli wielkiego sprzątania miasta. W tym roku wzięło w niej udział ponad 2600 osób, w większości uczniów tyskich szkół. Blisko 300 osób to pracownicy firm działających na zlecenie urzędu miasta, spółdzielni, zarządców i właścicieli nieruchomości.

    Sprzątano niemal wszędzie – zbierano śmieci przy szkołach ,skwerach, zamiatano alejki w parkach, wygrabiano i wydmuchiwano liście z trawników.

    Chociaż spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki miejskie systematycznie sprzątają podległe im tereny, a firmy działające na zlecenie Urzędu Miasta trzy razy w tygodniu sprzątają parki i skwery, zbierają śmieci, opróżniają kosze parkowe i stacje na psie nieczystości, to co roku, zapraszamy wszystkich do wspólnego sprzątania. Wzajemnie się mobilizujemy, bo chcemy by miasto było czyste i piękne, a zebrana ilość śmieci pokazuje, że takie akcje mają sens i przynoszą konkretne efekty – mówi Anna Warzecha – naczelnik wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Tychy.

    W tym roku placówki oświatowe: zebrały blisko 1,5 tony śmieci, spółdzielnie ponad 5,5 tony, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji blisko tonę, a najwięcej, bo ok. 22 tony śmieci zebrały służby działające na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w UM Tychy.