Przejdź do treści

Inteligentny System Zarządzania Ruchem powstanie w Tychach

  Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tychy otrzymają 60 milionów złotych dofinansowania na inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem ( ITS). Projektem zostanie objętych w mieście blisko 40 skrzyżowań – większość z nich ma być całkowicie przebudowana. Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów.

   To nie wszystko. Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach. Znacznie usprawni się też proces ważenia pojazdów, bo pomiar będzie możliwy w ruchu.

  – Inteligentny system sterowania ruchem usprawni komunikację miejską i zwiększy bezpieczeństwo na drogach. Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach, tak by w razie opóźnienia system będzie mógł zareagować bardzo szybko i wprowadzić priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną –
  mówi Arkadiusz Pastuszka z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

  Sercem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem, gdzie gromadzone będą bieżące informacje o sytuacji ruchowej w mieście oraz podejmowane decyzje o pracy poszczególnych podsystemów i urządzeń. Władze miasta szacują, że wdrażanie systemu sterowania i monitorowania ruchem drogowym w Tychach potrwa kilka lat.

  – System ITS jest jednym z największych projektów, jakie w najbliższych latach zostaną zrealizowane w Tychach. Prace nad nim rozpoczęliśmy wiele miesięcy temu, angażując w to nie tylko inżynierów ruchu czy drogowców, ale także mieszkańców, którzy na co dzień będą korzystali z efektów tego przedsięwzięcia.  Zanim zapadła decyzja o jego ostatecznym kształcie, w konsultacjach mogli oni wyrazić swoją opinię . Teraz rozpoczynamy przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizacje tego projektu, tak by w 2020 roku inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem w Tychach był gotowy – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów. 

  Całkowita wartość projektu to 84 miliony złotych.