Przejdź do treści

Edukacja obywatelska młodzieży – podsumowanie

  W Pasażu Kultury Andromeda odbyło się podsumowujące spotkanie w ramach realizowanego przez Miasto Tychy programu edukacji obywatelskiej i promocji młodzieżowego budżetu obywatelskiego w Tychach.

  W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli tyskich szkół ponadpodstawowych. Byli to uczniowie każdej szkoły, wytypowani po warsztatach, które odbyły się w poszczególnych placówkach.

  – Spotkanie było okazją do wymiany pomysłów i wzajemnej inspiracji pomiędzy szkołami. Uczniowie prezentowali swoje pomysły na projekty, które wypracowali podczas szkolnych warsztatów – mówi Agata Gasz – Solik z UM Tychy.

  Obecny na spotkaniu Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta ds. społecznych, podziękował uczniom za tak dużą aktywność i zaangażowanie oraz zadawał młodzieży pytania, dotyczące ich potrzeb oraz tego, co zmieniliby w młodzieżowym budżecie obywatelskim w kolejnych latach.

  – Realizacja każdego projektu wymaga od młodzieży ważnych umiejętności: diagnozowania potrzeb, planowania, dobrej pracy zespołowej i umiejętności organizacyjnych. Biorąc te aspekty pod uwagę niezbędne jest odpowiednie przygotowanie młodzieży. Edukacja obywatelska jest także istotnym zagadnieniem w aktywnym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej. Współpracując ze szkołami można przekonać się jak duży jest potencjał tej aktywności wśród młodych mieszkańców Tychów – mówił Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta ds. społecznych.

  Na koniec spotkania młodzież pracowała w mniejszych grupach metodą word cafe, dyskutując przy jednym stole z rówieśnikami z innych szkół.  Ta ostatnia metoda była (jak zgodnie wszyscy podkreślali), bardzo ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczestników warsztatów.

  Po czasie przeznaczonym dla młodzieży, swój warsztat dotyczący pisania projektów i poszerzania swojej wiedzy z zakresu partycypacji, mieli także przedstawiciele grona pedagogicznego – opiekunowie uczniów.

  – To  nauczyciel – lider  pełni najistotniejszą rolę w pracy codziennej z uczniami, dlatego chcieliśmy ich wzmocnić i pomóc w zakresie poruszanego tematu – mówią organizatory warsztatów.

   Projekt był współfinansowany z budżetu Miasta Tychy, a za jego realizacje odpowiedzialne było  STOWARZYSZNIE CIVITAS z Dąbrowy Górniczej.

  fot. Sylwia Witman/Twoje Tychy