Przejdź do treści

Dzięki inicjatywie naszego Stowarzyszenia Tychy rezygnują z pobierania opłaty targowej

    Na wczorajszej sesji Rady Miasta Radni w Tychach jednogłośnie przyjęli projekt zgłoszony przez Klub Radnych Inicjatywa Tyska dotyczący uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Tychach z marca 1992 roku w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu. To oznacza, że od 1 stycznia 2016 r. na tyskich targowiskach nie będzie pobierana opłata targowa.

    Zniesienie opłaty umożliwiła uchwalona w czerwcu nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

    Zakłada ona, że gmina może pobierać opłaty lokalne, w tym targowe, ale nie musi. Aktualnie obowiązująca ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie pozostawia żadnej alternatywy w tym zakresie.

    Sprzedaż na bazarach cieszy się sporą popularnością wśród mieszkańców Tychów. Należy nam na utrzymaniu tego trendu i rozwoju handlu targowiskowego na terenie naszego miasta. To forma rodzimej i lokalnej działalności, a takie miejsca pełnią także rolę prospołeczną i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości. Zniesienie opłaty targowej zwiększy konkurencyjność małych przedsiębiorstw, dlatego postanowiliśmy razem z kolegami z Klubu Radnych Inicjatywa Tyska wyjść z taką propozycją i przedstawić ją całej Radzie. Cieszę się, że w tym temacie wszyscy byliśmy zgodni – mówi Maciej Gramatyka – Przewodniczący Rady Miasta Tychy.

    W 2012 roku wpływy do Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z tytułu opłaty targowej wyniosły 288 tys. złotych, w 2013 – 268 tys. , a w 2014 roku 293 tysiące złotych. Koszty jakie z tego tytułu poniosła gmina ( m.in. na etaty inkasentów) były na poziomie 150 tys. złotych rocznie.