Przejdź do treści

Czas na zawody techniczne!

   

  „Trafny wybór – czas na zawody techniczne” – pod takim hasłem w Tychach odbyła się dziś (25.04) debata poświęcona szkolnictwu zawodowemu. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Miasto Tychy, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE) i firmę Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. programu, którego celem jest pomoc uczniom  oddziałów gimnazjalnych tyskich szkół w podjęciu decyzji o wyborze konkretnej szkoły i w konsekwencji swojej zawodowej drogi.

  – Przed Wami bardzo ważna decyzja dotycząca wyboru najlepszego dla Was zawodu. Nie pozostawiajcie jej przypadkowi. Korzystajcie ze wskazówek, które dla Was przygotowaliśmy. Odważnie i świadomie podejmijcie te decyzję – mówiła otwierając debatę Daria Szczepańska, zastępca Prezydenta Tychów ds. społecznych.

   Do odkrycia swoich mocnych stron zachęcała młodzież Ewa Stachura-Pordzik – kierująca Podstrefą Tyską Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., wiceprezes KSSE.

   – Ważne, żebyście przy wyborze zawodu, kierowali się Waszymi zainteresowaniami i umiejętnościami oraz sprawdzili swoje zdolności. Prace dobierajcie do swoich predyspozycji – podkreślała wiceprezes Stachura –Pordzik.

  Do wyboru zawodów technicznych przekonywała Katarzyna Ptak – dyrektor PUP w Tychach: – Właśnie na takie zawody rośnie zapotrzebowanie na rynku prac – podkreślała dyrektor. Podając przykłady m.in. technik elektryk, technik budownictwa, technik mechanik, piekarz, fryzjer, cukiernik itp. informowała także, jak kształtuje się zatrudnienie w poszczególnych zawodach.

  Podczas debaty o swoich zawodowych wyborach opowiedzieli zaproszenie goście: Henryk Michalik – dyrektor operacyjny firmy Michael, były dyrektor Tenneco Automotive Polska w Rybniku (od lat bardzo zaangażowany w kształcenie dualne, jeden z twórców studiów dualnych na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej), Marcin Sojko – menedżer firmy Opel, który swoją ścieżkę kariery rozpoczynał, jako operator, a dziś jest menedżerem tej prężnie działającej firmy oraz uczniowie: Marek Świerkot ( Zespół Szkół nr 4), Sandra Chodun (Zespół Szkół nr 6), Daria Krzak i Eryk Popiela z Zespołu Szkół nr 5 w Tychach.

  Wszyscy zgodnie podkreślali rolę praktyki i zdobywania doświadczenia w zawodowej karierze. Ostatnim elementem debaty było podsumowanie przez Joannę Cisek- Dąbrowską z KSSE S.A. programu badań predyspozycji zawodowych – Testów Wiedeńskich, które były organizowane dla uczniów w tyskich szkołach. 70% Uczniów obecnych na debacie „Trafny wybór – czas na zawody techniczne” przeszła takie badanie, a 80% z nich, jak wynika z badania ma predyspozycje do wykonywania zawodów technicznych.

  Zakończenie spotkania było zaproszeniem do udziału w grze strategicznej DECYZJA (kopertę ze szczegółami gry otrzymał każdy z uczestników spotkania). „Weź udział w tej najbardziej realistycznej grze i zdecyduj o swojej przyszłości” – m.in. takie zdanie przeczytał każdy, kto otworzył kopertę.                                                    

  W debacie oprócz organizatorów i zaproszonych gości wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach, dyrektorzy ryskich szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele szkół z oddziałami gimnazjalnymi oraz blisko 300 tyskich gimnazjalistów.

  W ramach programu „Trafny wybór – czas na zawody techniczne”, oprócz szkoleń dla doradców zawodowych w zakresie wykonywania testów wiedeńskich i przeprowadzenie tych testów w szkołach oraz działań promocyjnych dla uczniów np. dni otwarte w szkołach zawodowych, stoiska informacyjne o zawodach branżowych oraz debaty dla młodzieży ostatnich klas szkół gimnazjalnych, zostaną utworzone 3 klasy branżowe w tyskich szkołach średnich: ZS nr 4, ZS nr 5 i ZS nr 6 w Tychach ( nabór rozpoczyna się 18 maja 2018 roku).

   

  KSSE wspólnie z Urzędem Miasta Tychy i Powiatowym Urzędem Pracy konsekwentnie, od 2001 roku prowadzi projekty edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego. Do tej pory instytucje te zrealizowały 10 wspólnych inicjatyw takich jak:

   

  1. „Absolwent, czyli zdrowe sposoby radzenia sobie w życiu” (2001 r.) – czyli zwiększenie szans zatrudnienia dla młodzieży z obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach poprzez kreowanie aktywnych postaw poruszania się na rynku pracy. Grupą docelową projektu było 300 uczniów klas maturalnych tyskich szkół średnich.
  2. „Szkoła i co dalej? Moja kariera zawodowa” (2006 r.) –  projekt dla uczniów klas maturalnych wszystkich szkół średnich miasta Tychy.
  3. „Twoja ścieżka zawodowa” (2011 r.) – projekt dostarczający instrumenty (testy) i wiedzę pomagającą w samoocenie i wyborze ścieżki zawodowej dla licealistów, gimnazjalistów województwa śląskiego i ich rodziców. Celem przedsięwzięcia była samoocena potencjału zawodowego, predyspozycji zawodowych i zachowań przedsiębiorczych.
  4. „Mama w Strefie Szans” (2012 r., 2014 r.) – program pilotażowy dla bezrobotnych matek, wychowujących dzieci do 5 roku życia, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodych matek,  próbujących wrócić do pracy zawodowej.  Zadaniami zrealizowanymi w projekcie były: intensywny trening podnoszenia kompetencji w zakresie autoprezentacji zawodowej oraz aktywnego poszukiwania pracy, indywidualny coaching wspierający efekty treningu, 3-miesięczne staże zawodowe lub kursy podnoszące kwalifikacje dla wybranych uczestniczek, a także indywidualne wsparcie na rynku pracy. 
  5. „Absolwent w Strefie Szans” (2012-2013 r.) – program pilotażowy, który miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu absolwentów szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i zasadniczych zawodowych pozostających na bezrobociu ponad 12 miesięcy od zakończenia nauki. Zadania zrealizowane w projekcie polegały na organizacji i współfinansowaniu 6-miesięcznych staży zawodowych u inwestorów KSSE.
  6. „Poznaj swój potencjał zawodowy” (2014/2015 r.) – warsztaty kompetencyjne prowadzone przez doradców zawodowych dla uczniów gimnazjów w Tychach. Celem warsztatów było rozpoznanie potencjału zawodowego uczniów gimnazjum w oparciu o wypełnienie licencjonowanego kwestionariusza zakończonego indywidualnym raportem. Głównymi zadaniami zajęć było uświadomienie predyspozycji i preferencji zawodowych, typu osobowości zawodowej, wiodących cech, proponowanych zawodów oraz czynników motywujących do pracy.
  7. „Gimnazjalista w Strefie Szans” (2015/2016 r.) – projekt dostarczający wsparcia w wyborze ścieżki zawodowej, w którym wzięli udział uczniowie II i III klas szkół gimnazjalnych w Tychach. Głównymi celami projektu było uświadomienie zdolności, predyspozycji i preferencji zawodowych uczestników, mocnych stron osobowości, wzmocnienie motywacji do kształcenia i rozwoju swoich talentów, a także dopasowanie poznanych predyspozycji do ścieżek kształcenia i proponowanych zawodów oczekiwanych na aktualnym rynku pracy.
  8. „Wizyty studyjne u pracodawców” (2015/2016 r.) – wizyty w fabrykach zlokalizowanych w Podstrefie Tyskiej dla uczniów tyskich szkół gimnazjalnych (ponad 310 uczniów). Celem wizyt było umożliwienie młodzieży poznania nowoczesnych środowisk produkcyjnych, zapoznanie się ze specyfiką pracy na linii produkcyjnej, poznanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i kompetencje.
  9. „Wyprawa po przyszłość” (2016/2017 r.) – konkurs dla uczniów II i III klas tyskich szkól ponadgimnazjalnych pn. „Wyprawa po przyszłość”. Głównym celem było zwiększenie świadomości predyspozycji zawodowych i aktywizacja młodych ludzi w zakresie przemyślanego planowania własnej przyszłości zawodowej.
  10. „Drzwi otwarte” (2016/2017 r.) – spotkanie informacyjne dla absolwentów tyskich gimnazjów i ich rodziców. Głównym celem spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, a następnie zorganizowana wizyta w wybranym zakładzie produkcyjnym na terenie Podstrefy Tyskiej KSSE.