Przejdź do treści

Centrum Usług Społecznościowych powstanie w Tychach

  W budynku przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 11 do 2019 roku powstanie Centrum Usług Społecznościowych dla seniorów, miasto złożyło już wniosek o dofinansowanie na realizację tej inwestycji. W CUS-e znajdą się m.in. mieszkania komunalne, mieszkania chronione, sala do rehabilitacji i świetlica.  Centrum ma także stać się miejscem spotkań, kształcenia oraz aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców miasta.

  CUS zajmie powierzchnię ponad 600 m2 i będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów, znajdą się w nim także 3 mieszkania chronione (w tym jedno rotacyjne) dla około 22 osób oraz 5 mieszkań komunalnych.

  –  Z oferty Centrum będą mogły korzystać osoby, powyżej 60 roku życia, które zakończyły już aktywność zawodową. Będą one mogły spędzać w Centrum co najmniej osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty m.in. w zakresie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych – mówi Bożena Nowak z Urzędu Miasta Tychy.

  Ponadto seniorzy będą mogli skorzystać z porad psychologicznych i prawnych. CUS zajmie się także aktywizacją społeczną (m.in. poprzez wolontariat międzypokoleniowy). 

  – Dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych w CUS-ie osoby starsze będą miały możliwość podtrzymywania dotychczasowych kontaktów i nawiązania nowych. Atrakcyjna oferta i możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu pozwoli naszym seniorom zachować dobrą kondycję i pełniej uczestniczyć w życiu społecznym – Daria Szczepańska- z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

  Centrum Usług Społecznościowych to – obok rewitalizacji miasta – jeden z priorytetów w zakresie polityki społecznej na najbliższe lata.

  Osoby w wieku „60 plus” stanowią coraz liczniejszą grupę w społeczeństwie (blisko co czwarty mieszkaniec Tychów ma więcej niż 60 lat) i to nie tylko w Polsce, ale i wielu innych krajach europejskich. Jak wskazują dane demograficzne – ta tendencja w najbliższych latach, a nawet dziesięcioleciach raczej się nie zmieni. Będzie też rosło zapotrzebowanie na usługi dla osób starszych, dlatego podjęliśmy decyzję o powstaniu Centrum Usług Społecznych i realizacji szeregu innych działań wspierających seniorów w naszym mieście – dodaje Daria Szczepańska.

  20 października 2016 w Europejskim Dniu Seniora rozpoczęto w mieście akcję wręczania  seniorom „Tyskich Kopert Życia” . Akcja skierowana jest do osób starszych i samotnych, polega na umieszczeniu w plastikowej oznakowanej kopercie karty zawierającej m.in. informacje na temat przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych operacji i urazów oraz informacji o kontaktach do osób najbliższych. Miasto prowadzi także negocjacje z Archidiecezją Katowicką Kościoła Rzymskokatolickiego dotyczące sprzedaży nieruchomości w Kobiórze, w której planuje stworzyć dom pomocy społecznej.

  Budowę Centrum Usług Społecznościowych (szacowany koszt ponad 5 milionów złotych) miasto zamierza sfinansować ( w 85 procentach) ze środków pozyskanych w ramach programu  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. (Wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich należało złożyć do 28 lutego). Mieszkania komunalne natomiast mają być dofinansowane w ramach odrębnego projektu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.