Przejdź do treści

Centrum Usług Społecznościowych powstaje w Tychach

  Rozpoczęła się budowa Centrum Usług Społecznościowych w Tychach. W budynku przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 11 znajdą się m.in. mieszkania komunalne, mieszkania chronione, sala do rehabilitacji i świetlica.  Centrum ma także stać się miejscem spotkań, kształcenia oraz aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców miasta.  Wszystko ma być gotowe do końca lutego 2019 roku.

  12 lipca Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przekazał obiekt wykonawcy.

  – Zakres zadania obejmuje m. in.: wykonanie na „nowo” dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem istniejących, wykonanie nowych nadproży, budowa ścian działowych, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych posadzek, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku, zagospodarowanie terenu oraz zmiana sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze i  wydzielenie trzech mieszkań chronionych na piętrze budynku – mówi Hanna Skoczylas – dyrektor MZBM w Tychach.

  Wykonawca ma czas do 28 lutego 2019 roku, by wywiązać się ze zobowiązań zawartych w umowie. Po tym terminie CUS ma rozpocząć działalność. W sumie zajmie powierzchnię ponad 600 m2 i będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów, znajdą się w nim także 3 mieszkania chronione (w tym jedno rotacyjne) dla około 22 osób oraz 5 mieszkań komunalnych.

  –  Z oferty Centrum będą mogły korzystać osoby, powyżej 60 roku życia, które zakończyły już aktywność zawodową. Będą one mogły spędzać w Centrum co najmniej osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty m.in. w zakresie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych – mówi Bożena Nowak z Urzędu Miasta Tychy.

  Ponadto seniorzy będą mogli skorzystać z porad psychologicznych i prawnych. CUS zajmie się także aktywizacją społeczną (m.in. poprzez wolontariat międzypokoleniowy). 

  – Żyjemy w czasach, w których seniorzy czują się często samotni, zapracowane, zagonione dzieci nie zawsze mają dla nich czas. Dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych w CUS-ie osoby starsze będą miały możliwość nawiązania nowych kontaktów, pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, a dodatkowo dzięki bardzo atrakcyjnej ofercie możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

  Centrum Usług Społecznościowych to – obok rewitalizacji miasta – jeden z priorytetów w zakresie polityki społecznej na najbliższe lata.

  Osoby w wieku „60 plus” stanowią coraz liczniejszą grupę w społeczeństwie i to nie tylko w Polsce, ale i wielu innych krajach europejskich (obecnie co czwarty mieszkaniec Tychów ma więcej niż 60 lat). Jak wskazują dane demograficzne – ta tendencja w najbliższych latach, a nawet dziesięcioleciach raczej się nie zmieni. Będzie też rosło zapotrzebowanie na usługi dla osób starszych, dlatego podjęliśmy już wiele miesięcy temu decyzję o realizacji szeregu działań wspierających seniorów w naszym mieście, jednym z przykładów jest powstające właśnie Centrum Usług Społecznościowych– dodaje Andrzej Dziuba.

  Oprócz tego w październiku 2016 roku w Europejskim Dniu Seniora rozpoczęto w mieście akcję wręczania  seniorom „Tyskich Kopert Życia” . Akcja skierowana jest do osób starszych i samotnych, polega na umieszczeniu w plastikowej oznakowanej kopercie karty zawierającej m.in. informacje na temat przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych operacji i urazów oraz informacji o kontaktach do osób najbliższych. Miasto przejęło także od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego nieruchomość w Kobiórze, w której powstanie dom pomocy społecznej.

  Budowę Centrum Usług Społecznościowych (koszt ponad 4,5 miliona złotych) miasto sfinansuje (w 85 procentach) ze środków pozyskanych w ramach programu  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Mieszkania komunalne natomiast są dofinansowane w ramach odrębnego projektu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.  W październiku 2017 r. została podpisana umowa z bankiem o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia całkowita wartość ponad 500 tys. złotych – dofinansowanie 135 tys.).