Przejdź do treści

170 milionów na komunikację w Tychach

  Zakup ponad pięćdziesięciu nowoczesnych autobusów, mikrobusów, trolejbusów, elektrobusów, pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, pojazdu pogotowia technicznego oraz gruntowną przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM i budowę sieci trakcji trolejbusowej planują zrealizować w najbliższych latach Tychy. Miasto złożyło właśnie wniosek o dofinansowanie tego wartego ponad 170 milionów złotych projektu. Dzięki temu Tychy będą absolutnym liderem w Polsce pod względem zastosowania paliw alternatywnych w transporcie publicznym.

  Projekt pod nazwą: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” został złożony w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie 31 grudnia 2016 roku.

  – Staramy się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt został umieszczony w wykazie projektów w ramach trybu pozakonkursowego to oznacza, że wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie i być może już w pierwszej połowie roku otrzymamy informacje o dofinansowaniu – mówi Bożena Nowak – naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Tychy.

  Zakres projektu jest bardzo szeroki, obejmuje zakup 51 nowoczesnych autobusów zasilanych CNG, 10 mikrobusów zasilanych ON, 3 trolejbusów, 2 elektrobusów, 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, 1 pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej) oraz gruntowną przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM.

  – Chcemy przede wszystkim zmodernizować i przebudować istniejące budynki, plac manewrowo-postojowy, stacje paliw CNG i wybudować stację LCNG (stacja te charakteryzują 4-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niż klasyczne). Zmiany będą duże np. obecnie mamy 9 podwójnych stanowisk wolnego tankowania, po przebudowie będzie ich 38, to znacznie poprawi bezpieczeństwo i ułatwi manewrowanie tak dużymi pojazdami na placu. Dziś nie jest to proste, zwłaszcza, że zajezdnia nie była nigdy remontowana, a powstała ponad czterdzieści lat temu – w 1976 roku – Andrzej Kowol – prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach.

  Oprócz tego powstanie kabina lakierniczo-suszarnicza, przebudowana zostanie także wewnętrzna sieć sanitarna i deszczowa oraz wodociągowa. Projekt jest już gotowy, jeśli miasto otrzyma dofinansowanie najprawdopodobniej w marcu 2018 roku rozpoczną się pierwsze prace.

  – Po zakończeniu prac tyska zajezdnia będzie jedyną w Polsce, która będzie miała niemal w 100% autobusy zasilane gazem ziemnym CNG czyli paliwem alternatywnym do oleju napędowego.  To bardzo ważne w kontekście niskiej emisji, z którą wiele samorządów w Polsce, także my, walczymy. Musimy pamiętać, że jeden autobus zasilany gazem ziemnym CNG emituje aż o 70% mniej zanieczyszczeń powietrza niż najnowsze autobusy z silnikami diesla! To bardzo istotna różnica dla środowiska naturalnego i zdrowia nas wszystkich. Co więcej, nowe autobusy nie tylko ograniczą emisję spalin, ale także hałasu. Jako pierwsze w naszym mieście będą również przystosowane do przewozu rowerów – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

  W ramach inwestycji zostanie także wybudowany dodatkowy wjazd na teren zajezdni od ul. Towarowej. Z kolei od ul. Nad Jeziorem do ul. Jankowickiej w nawiązaniu do istniejącego układu sieci powstanie nowa linia trakcji trolejbusowej.

  – Zostanie wybudowana stacja transformatorowo-prostownikowa, linia kablowa niskiego napięcia prądu stałego (stanowiąca wyprowadzenie mocy na projektowaną sieć trakcyjną), przebudowana sieć trakcyjna w obrębie skrzyżowania „Rondo Zesłańców Sybiru” oraz sieć trakcyjna na odcinku pomiędzy rondem, a ulicą Nad Jeziorem. Wykonany zostanie także demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej, ponieważ oświetlenie uliczne zostanie wykonane, jako skojarzone z siecią trakcyjną – mówi Zbigniew Brud – prezes Tyskich Linii Trolejbusowych w Tychach. 

  Całość inwestycji szacowana jest na 170 milionów złotych (ponad 137 mln złotych netto), z czego wartość kosztów kwalifikowanych to 133 mln złotych netto. Wartość dofinansowania to 75% kosztów inwestycji czyli 100 milionów złotych.

   

  zdjęcia: zajezdnia dziś i wizualizacja zaplecza po przebudowie