Przejdź do treści

15+ MultiCROSS – nowy program dla młodzieży

  Program podzielony jest na dwie części: tzw. MultiTEAM – zajęcia edukacyjno-wychowawcze będące alternatywą spędzania wolnego czasu z możliwością realizacji własnych umiejętności i zainteresowań, oraz MultiCROSS – zajęcia tematyczne sportowe dostosowane do możliwości i chęci młodych ludzi spragnionych aktywności fizycznej i poszukujących bodźca motywacyjnego do ciężkiej pracy i dobrej zabawy.

  – Projekt odpowiada na potrzeby młodzieży w grupie wiekowej 15+ zagrożonej uzależnieniami i dysfunkcjami społecznymi. Pozwala młodzieży poczuć, że ma wpływ na zorganizowanie czasu wolnego w sposób dla nich satysfakcjonujący, doświadczyć i nauczyć się współdziałania oraz podjąć refleksję nad prozdrowotnym trybem życia – mówi Iwona Bińkowska – naczelnik wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Tychy.

  Zadanie realizuje Fundacja Rozwoju i Integracji „MULTIINTEGRA” wraz z psychologiem, pedagogiem specjalnym / specjalistą ds. uzależnień oraz specjalistą od zajęć sportowych – Sławomirem Buturlą – założycielem Viking Training Center.

  Zajęcia odbywają w każdy wtorek od godz. 18.10 do 20.10 w siedzibie Fundacji przy ul. Edukacji 7 (Stadion Miejski w Tychach) a także w plenerze, na boiskach i obiektach sportowych.

  W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że program będzie prowadzony przy zachowaniu wszystkich wymaganych obostrzeń epidemiologicznych.

  Zadanie publiczne współfinansowane jest z budżetu miasta Tychy i realizowane jest pn. „Prowadzenie programów profilaktycznych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych – MultiCROSS”.