• 12header.jpg

Zygmunt Marczuk

Zygmunt Marczuk
Kandydat do Rady Miasta Tychy
Okręg nr 4

Z tyskim samorządem jestem związany od 2006 r. W dwóch kadencjach pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Miasta Tychy. Jestem współinicjatorem Budżetu Partycypacyjnego RAZEM TYCHY. Aktualnie kieruję działalnością Zespołu Szkół nr 4 (popularnej szkoły ZEG-owskiej).

Materiał sfinansowany przez KW Inicjatywa Tyska