• 12header.jpg

Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany na dwuletnią kadencję. Obecny zarząd został wybrany na Walnym Zebraniu Członków 01.06.2017 roku.

Do zadań zarządu należy m.in. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz , kierowanie jego bieżącą działalnością oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

 

Skład Zarządu :

Sławomir Sobociński - Prezes
Krzysztof Setlak - Skarbnik
Zygmunt Marczuk - Sekretarz
Daria Szczepańska - Członek Zarządu
Barbara Konieczna - Członek Zarządu
Teresa Janeczko - Członek Zarządu
Sebastian Bałajewicz - Członek Zarządu