• 12header.jpg

Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany na dwuletnią kadencję. Obecny zarząd został wybrany na Walnym Zebraniu Członków 18.06.2019r.

Do zadań zarządu należy m.in. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz , kierowanie jego bieżącą działalnością oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

 

Skład Zarządu :
Sławomir Sobociński - Prezes
Krzysztof Setlak - Skarbnik
Krystyna Leszczyńska - Sekretarz
Daria Szczepańska - Członek Zarządu
Barbara Konieczna - Członek Zarządu
Jerzy Chaberko - Członek Zarządu
Krzysztof Król - Członek Zarządu