• 12header.jpg

Małgorzata Ziaja

Małgorzata Ziaja
Kandydatka do Rady Miasta Tychy
Okręg nr 2

Mieszkam w Tychach od wczesnego dzieciństwa.
Tutaj żyję i pracuję. Szczęśliwa żona i matka. Jako radna chcę zadbać zarówno o młodszych
jak i starszych mieszkańców naszego miasta.

Tworzenie nowych miejsc w żłobkach i
przedszkolach to dla mnie jedna z ważniejszych spraw do załatwienia w nadchodzącej kadencji Rady Miasta. Również zapewnienie seniorom możliwości realizacji ich potrzeb będzie moim priorytetem. Mając wśród znajomych wiele osób opiekujących się bezdomnymi zwierzętami, chciałabym zwrócić uwagę na konieczność stworzenia miejskiego programu, który wspierałby takie działania.

Materiał sfinansowany przez KW Inicjatywa Tyska