• 12header.jpg

Michał Walczak

Michał Walczak
Kandydat do Rady Miasta Tychy
Okręg nr 2

ODWAGA I ENERGIA
43 lata, szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.Prywatny przedsiębiorca. Działacz społeczny.

Od 2011 w Radzie Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

Od dziecka mieszka w Tychach. Chciałby, aby NASZE TYCHY były miastem postępu. Nowoczesnym, z nowoczesnymi technologiami i ekologicznym, z rozwijającą się elektromobilnością.

Michał Walczak kandydat na radnego

Materiał sfinansowany przez KW Inicjatywa Tyska