• 12header.jpg

Marcin Kuśmierz

Marcin Kuśmierz
Kandydat do Rady Miasta Tychy
Okręg nr 1

Jestem rodowitym tyszaninem, szczęśliwym mężem Moniki i ojcem czwórki dzieci Miłosza, Marysi,
Maksa i Mikołaja. Tu mieszkam, pracuję, wychowuję dzieci i realizuję swoje pasje. Będąc młodym
chłopcem marzyłem o zbudowaniu profesjonalnego klubu piłkarskiego. Po 20 latach pracy dziś mam
zaszczyt zarządzać i szkolić blisko tysięczną grupę młodych piłkarzy w Akademii Piłki Nożnej GKS
Tychy.

To każdego dnia zaszczyt, powołanie i pasja.
www.marcinkusmierz.pl

Marcin Kuśmierz - Kandydat na Radnego Miasta Tychy

Materiał sfinansowany przez KW Inicjatywa Tyska