• 12header.jpg

Jacek Mrozowski

Jacek Mrozowski
Kandydat do Rady Miasta Tychy
Okręg nr 2

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Nauczyciel.

Od 1989 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Tychach. Radny w latach 1998-2014.

Jestem żonaty. Mam trzy córki, dwóch zięciów oraz wnuczkę Amelkę, wnuka Wiktora i Arkadiusza.

Materiał sfinansowany przez KW Inicjatywa Tyska