• 12header.jpg

Jesteśmy bezpartyjnym Stowarzyszeniem INICJATYWA RAZEM DLA TYCHÓW

1. DBAJMY O NASZE ZDROWIE ODDYCHAJĄC CZYSTYM POWIETRZEM
Kluczowe postulaty: Program Ograniczenia Niskiej Emisji z dopłatami nawet do 100% poniesionych kosztów; alternatywne źródła energii dla infrastruktury miejskiej, mieszkalnictwa i komunikacji – elektromobilność; poprawa infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
2. BUDUJMY ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Kluczowe postulaty: przestrzeń coworkingowa; promocja lokalnych działań stowarzyszeń i fundacji; Tyski Park Rekreacji i Wypoczynku; aktywizacja i integracja seniorów poprzez ,,Wolontariat Seniora” oraz „Mieszkania Wytchnieniowe”
3. ZWIĘKSZAJMY KOMFORT ŻYCIA
Kluczowe postulaty: wdrożenie rozwiązań smart city; wsparcie potencjału sektora MŚP; nocna komunikacja miejska; rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i wypożyczalni rowerów; letni kompleks basenów
4. WSPIERAJMY RODZICÓW I MŁODYCH LUDZI
Kluczowe postulaty: budowa żłobków, przedszkoli i szkół; zdrowe gotowanie w szkołach; przestrzeń miejska dla dzieci; rozwój TBS i utworzenie miejskiego programu mieszkań na wynajem
5. PODNOŚMY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
Kluczowe postulaty: zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (oznakowanie 3D, oświetlenie wertykalne); drogowy patrol - bieżące i szybkie remonty dróg i chodników; poprawa drożności dróg osiedlowych; rozbudowa sieci monitoringu miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem parków i terenów zielonych